APK Keuring

APK Keuring

Iedere auto moet verplicht de Algemene Periodieke Keuring (APK) ondergaan. Wanneer moet jij langs voor een keuring?

Tijdens een APK kijkt een APK-keurmeester alle zaken na die ervoor zorgen dat je zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk rondrijdt. Verder controleert hij de gegevens van het kentekenbewijs. Zonder het kentekenbewijs kan hij je voertuig niet afmelden. Vergeet dit dus niet mee te nemen bij een APK.

 

Voertuigsoort Datum eerste
toelating


 
Brandstofsoort Wanneer keuren?
Personenauto's en
lichte bedrijfsauto's
(tot en met 3.500 kg) 
 
Na 1 januari 2005 Benzine en/of
elektromotor of
anders
Eerste APK na 4 jaar,
daarna twee keer na
2 jaar, daarna elk jaar
  Na 1 januari 2005 Diesel, gas of anders
(evt. i.c.m. elektrisch)
 
Eerste APK na 3 jaar,
daarna elk jaar
  Vóór 1 januari 2005,
voertuig niet ouder
dan 30 jaar
 
Alle soorten Eerste APK na 3 jaar,
daarna elk jaar
  Voertuig 30 jaar of
ouder
 
Alle soorten Eens per 2 jaar
  Vóór 1 januari 1960
 
Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen
(taxi, ambulance, bus,
vervoer gevaarlijke
stoffen)
Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK